Tôi đo lường và báo cáo kết quả của các chiến dịch ASO bằng nhiều chỉ số và nền tảng khác nhau. Một số số liệu tôi sử dụng là:

  • Xếp hạng: Tôi theo dõi thứ hạng của ứng dụng cho các từ khóa và danh mục mục tiêu của bạn trên các thị trường và cửa hàng ứng dụng khác nhau. Tôi cũng so sánh thứ hạng của bạn với thứ hạng của đối thủ cạnh tranh để xem bạn đang hoạt động như thế nào so với họ.
  • Tải xuống: Chúng tôi theo dõi lượt tải xuống và cài đặt ứng dụng của bạn trên các cửa hàng và thị trường ứng dụng khác nhau. Tôi cũng phân tích các nguồn tải xuống của bạn để xem người dùng của bạn đến từ đâu và cách họ tìm thấy ứng dụng của bạn.
  • Giữ lại: Tôi theo dõi tỷ lệ giữ chân ứng dụng của bạn, là tỷ lệ phần trăm người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng của bạn sau một khoảng thời gian nhất định. Tôi cũng phân tích hành vi và mức độ tương tác của người dùng để xem họ đang sử dụng ứng dụng của bạn như thế nào và họ thích hoặc không thích những tính năng nào.
  • Doanh thu: Tôi theo dõi doanh thu của ứng dụng của bạn từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như mua hàng trong ứng dụng, đăng ký, quảng cáo, v.v. Tôi cũng tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của bạn để xem bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ các chiến dịch ASO của mình.

    Một số nền tảng tôi sử dụng là:

  • Tháp cảm biến: Nền tảng phân tích hàng đầu cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất cửa hàng ứng dụng, hành vi người dùng, xu hướng thị trường, v.v. Tôi sử dụng Tháp cảm biến để theo dõi và tối ưu hóa thứ hạng ứng dụng của bạn, doanh thu duy trì lượt tải xuống, v.v. trên các thị trường và cửa hàng ứng dụng khác nhau.
  • Hành động di động: Một nền tảng phân tích phổ biến khác cung cấp dữ liệu và thông tin chuyên sâu về tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng, chuyển đổi người dùng, thông tin cạnh tranh, v.v. Tôi sử dụng Mobile Action để tìm và tối ưu hóa các từ khóa tốt nhất cho ứng dụng của bạn dựa trên mục đích lưu lượng truy cập khó liên quan, v.v. Tôi cũng sử dụng Mobile Action để phân tích hiệu suất chiến lược từ khóa của đối thủ cạnh tranh, v.v.
viTiếng Việt

Let's Talk About Your App Marketing