Měřím a reportuji výsledky ASO kampaní pomocí různých metrik a platforem. Některé z metrik, které používám, jsou:

  • Pořadí: Sleduji hodnocení vaší aplikace pro vaše cílová klíčová slova a kategorie v různých obchodech s aplikacemi a na trzích. Také porovnávám vaše hodnocení s hodnocením vašich konkurentů, abych zjistil, jak si proti nim vedete.
  • Stahování: Sledujeme stažení a instalace vaší aplikace v různých obchodech s aplikacemi a na různých trzích. Analyzuji také vaše zdroje stahování, abych zjistil, odkud vaši uživatelé přicházejí a jak vaši aplikaci nacházejí.
  • Udržení: Sleduji míru udržení vaší aplikace, což je procento uživatelů, kteří vaši aplikaci nadále používají po určité době. Analyzuji také vaše chování a zapojení uživatelů, abych zjistil, jak vaši aplikaci používají a jaké funkce se jim líbí nebo nelíbí.
  • příjem: Sleduji příjmy vaší aplikace z různých zdrojů, jako jsou nákupy v aplikaci, předplatná, reklamy atd. Vypočítám také vaši návratnost investic (ROI), abych zjistil, jaký zisk máte ze svých kampaní ASO.

    Některé z platforem, které používám, jsou:

  • Senzorová věž: Přední analytická platforma, která poskytuje přehled o výkonu v obchodě s aplikacemi, chování uživatelů, tržních trendech atd. Sensor Tower používám ke sledování a optimalizaci hodnocení vaší aplikace, tržeb za udržení stahování atd. v různých obchodech s aplikacemi a na trzích.
  • Mobilní akce: Další populární analytická platforma, která poskytuje data a statistiky o optimalizaci obchodu s aplikacemi, akvizici uživatelů, konkurenčním zpravodajství atd. Mobilní akci používám k nalezení a optimalizaci nejlepších klíčových slov pro vaši aplikaci na základě relevance, obtížnosti dopravního záměru atd. Mobilní akci používám také k analyzovat výkon strategií klíčových slov vašich konkurentů atd.
cs_CZČeština

Let's Talk About Your App Marketing