ฉันวัดผลและรายงานผลลัพธ์ของแคมเปญ ASO โดยใช้เมตริกและแพลตฟอร์มต่างๆ ตัวชี้วัดบางอย่างที่ฉันใช้คือ:

  • อันดับ: ฉันติดตามการจัดอันดับแอปของคุณสำหรับคำหลักและหมวดหมู่เป้าหมายของคุณในร้านแอปและตลาดต่างๆ ฉันยังเปรียบเทียบอันดับของคุณกับอันดับของคู่แข่งเพื่อดูว่าคุณทำงานอย่างไรเมื่อเทียบกับพวกเขา
  • ดาวน์โหลด: เราติดตามการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปของคุณในร้านแอปและตลาดต่างๆ ฉันยังวิเคราะห์แหล่งการดาวน์โหลดของคุณเพื่อดูว่าผู้ใช้ของคุณมาจากที่ใด และพวกเขาค้นหาแอปของคุณได้อย่างไร
  • การเก็บรักษา: ฉันติดตามอัตราการรักษาแอปของคุณ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้แอปต่อไปหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฉันยังวิเคราะห์พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณเพื่อดูว่าพวกเขาใช้แอปของคุณอย่างไร และคุณลักษณะใดที่พวกเขาชอบหรือไม่ชอบ
  • รายได้: ฉันติดตามรายได้จากแอปของคุณจากแหล่งต่างๆ เช่น การซื้อในแอป การสมัครรับข้อมูล โฆษณา ฯลฯ นอกจากนี้ ฉันยังคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณด้วย เพื่อดูว่าคุณได้กำไรจากแคมเปญ ASO ของคุณมากน้อยเพียงใด

    บางแพลตฟอร์มที่ฉันใช้คือ:

  • เซนเซอร์ทาวเวอร์: แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของร้านแอป พฤติกรรมผู้ใช้ แนวโน้มของตลาด ฯลฯ ฉันใช้ Sensor Tower เพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับแอปของคุณ ดาวน์โหลด รายได้จากการเก็บข้อมูล ฯลฯ ในร้านแอปและตลาดต่างๆ
  • การกระทำบนมือถือ: อีกหนึ่งแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ยอดนิยมที่ให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ App Store การได้มาซึ่งผู้ใช้ ข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน ฯลฯ ฉันใช้ Mobile Action เพื่อค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพคำหลักที่ดีที่สุดสำหรับแอปของคุณตามความตั้งใจในการรับส่งข้อมูล ความยากง่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฉันยังใช้ Mobile Action เพื่อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์คำหลักคู่แข่งของคุณ เป็นต้น
thไทย

Let's Talk About Your App Marketing