Meriam a reportujem výsledky ASO kampaní pomocou rôznych metrík a platforiem. Niektoré z metrík, ktoré používam, sú:

  • Rebríček: Sledujem hodnotenie vašej aplikácie pre vaše cieľové kľúčové slová a kategórie v rôznych obchodoch s aplikáciami a na rôznych trhoch. Porovnávam tiež vaše hodnotenie s hodnotením vašich konkurentov, aby som zistil, ako si proti nim vediete.
  • K stiahnutiu: Sledujeme stiahnutia a inštalácie vašej aplikácie v rôznych obchodoch s aplikáciami a na rôznych trhoch. Analyzujem aj vaše zdroje sťahovania, aby som zistil, odkiaľ vaši používatelia prichádzajú a ako nachádzajú vašu aplikáciu.
  • Udržanie: Sledujem mieru udržania vašej aplikácie, čo je percento používateľov, ktorí vašu aplikáciu naďalej používajú po určitom čase. Analyzujem aj vaše správanie a interakciu používateľov, aby som zistil, ako používajú vašu aplikáciu a aké funkcie sa im páčia alebo nepáčia.
  • Výnosy: Sledujem výnosy vašej aplikácie z rôznych zdrojov, ako sú nákupy v aplikácii, odbery, reklamy atď. Tiež vypočítavam návratnosť investícií (ROI), aby som zistil, aký zisk máte z kampaní ASO.

    Niektoré z platforiem, ktoré používam, sú:

  • Senzorová veža: Popredná analytická platforma, ktorá poskytuje prehľad o výkonnosti obchodu s aplikáciami, správaní používateľov, trendoch na trhu atď. Používam Sensor Tower na monitorovanie a optimalizáciu výnosov z uchovania stiahnutí z vašich aplikácií atď. v rôznych obchodoch s aplikáciami a na trhoch.
  • Mobilná akcia: Ďalšia populárna analytická platforma, ktorá poskytuje údaje a informácie o optimalizácii obchodu s aplikáciami, akvizícii používateľov, konkurenčnom spravodajstve atď. Používam Mobile Action na nájdenie a optimalizáciu najlepších kľúčových slov pre vašu aplikáciu na základe zámeru návštevnosti s ťažkosťami relevantnosti atď. analyzovať výkonnosť stratégií kľúčových slov vašich konkurentov atď.
sk_SKSlovenčina

Let's Talk About Your App Marketing