Jag mäter och rapporterar resultaten av ASO-kampanjer med hjälp av olika mätvärden och plattformar. Några av mätvärdena jag använder är:

  • Ranking: Jag spårar din app ranking för dina målsökord och kategorier på olika appbutiker och marknader. Jag jämför också din ranking med dina konkurrenters ranking för att se hur du presterar mot dem.
  • Nedladdningar: Vi spårar nedladdningar och installationer av din app på olika appbutiker och marknader. Jag analyserar också dina nedladdningskällor för att se var dina användare kommer ifrån och hur de hittar din app.
  • Bibehållande: Jag spårar din app kvarhållningsfrekvens, vilket är andelen användare som fortsätter att använda din app efter en viss tidsperiod. Jag analyserar också ditt användarbeteende och ditt engagemang för att se hur de använder din app och vilka funktioner de gillar eller ogillar.
  • Inkomst: Jag spårar din apps intäkter från olika källor som köp i appen, prenumerationer, annonser etc. Jag beräknar även din avkastning på investeringen (ROI) för att se hur mycket vinst du tjänar på dina ASO-kampanjer.

    Några av plattformarna jag använder är:

  • Sensortorn: En ledande analysplattform som ger insikter i appbutikens prestanda, användarbeteende, marknadstrender etc. Jag använder Sensor Tower för att övervaka och optimera din app ranking nedladdningsretentionsintäkter etc. på olika appbutiker och marknader.
  • Mobilåtgärd: En annan populär analysplattform som ger data och insikter om appbutiksoptimering, användarförvärv, konkurrenskraftig intelligens, etc. Jag använder Mobile Action för att hitta och optimera de bästa sökorden för din app baserat på relevanssvårigheter trafikavsikt etc. Jag använder även Mobile Action för att hitta och optimera de bästa sökorden för din app. analysera dina konkurrenters sökord strategier prestanda etc.
sv_SESvenska

Let's Talk About Your App Marketing