Indeksimi i aplikacioneve

Indeksimi i aplikacioneve është një teknikë që u mundëson motorëve të kërkimit të indeksojnë përmbajtjen brenda aplikacionit dhe ta shfaqin atë në rezultatet e kërkimit të pajisjeve celulare. Në këtë postim në blog, unë do të zhytem thellë në konceptin e indeksimit të aplikacioneve, përfitimet e tij dhe se si mund të përdoret për të përmirësuar ASO dhe SEO të një aplikacioni.

Çfarë është Indeksimi i Aplikacioneve?

Indeksimi i aplikacioneve është një proces i krijimit të një ure ndërmjet aplikacioneve celulare dhe motorëve të kërkimit, duke lejuar që përmbajtja brenda aplikacionit të zvarritet dhe indeksohet nga motorët e kërkimit. Duke zbatuar indeksimin e aplikacioneve, zhvilluesit e aplikacioneve celulare mund t'i mundësojnë motorit të kërkimit të shfaqë përmbajtjen përkatëse të aplikacionit drejtpërdrejt në rezultatet e kërkimit të pajisjeve celulare. Kjo i ndihmon përdoruesit të aksesojnë përmbajtjen e dëshiruar të aplikacionit pa u kërkuar që ta hapin aplikacionin. Me indeksimin e aplikacioneve, përdoruesit mund të gjejnë shpejt dhe me lehtësi informacionin e dëshiruar brenda aplikacionit, duke përmirësuar përvojën e tyre të përgjithshme të kërkimit.

Si funksionon Indeksimi i Aplikacioneve?

Indeksimi i aplikacioneve realizohet nëpërmjet përdorimit të lidhje e thellë, i cili lejon që faqet ose përmbajtjet specifike brenda një aplikacioni të lidhen me aplikacione ose faqe interneti të tjera. Procesi përfshin lidhjen e lidhjeve të thella me faqet përkatëse të internetit ose URL-të që tregojnë përmbajtjen e aplikacionit dhe vënien në dispozicion të këtyre lidhjeve për motorët e kërkimit.

Kur një përdorues kryen një pyetje kërkimi që përputhet me përmbajtjen e aplikacionit, motori i kërkimit shfaq përmbajtjen përkatëse të aplikacionit në rezultatet e kërkimit krahas rezultateve tradicionale të uebit. Nëse përdoruesi klikon në lidhjen e thellë, ai e çon atë drejtpërdrejt në përmbajtjen përkatëse brenda aplikacionit pa pasur nevojë të lundrojë nëpër ekranin bazë të aplikacionit. Ky proces mundësohet nga përdorimi i meta të dhënave dhe API-ve që ofrojnë informacion në lidhje me përmbajtjen e aplikacionit në motorin e kërkimit.

Për të aktivizuar Indeksimin e aplikacioneve, zhvilluesit mund të ofrojnë meta të dhëna në skedarin e manifestit të aplikacionit të tyre dhe të lidhin URL specifike të uebit me përmbajtjen e aplikacionit të tyre. Meta të dhënat përmbajnë informacion në lidhje me strukturën e aplikacionit, si vendndodhjen e aktiviteteve ose përmbajtjes specifike, si dhe atributet e përmbajtjes, si titulli, përshkrimi dhe fjalë kyçe.

Kur një përdorues kryen një kërkim që shkakton që përmbajtja e indeksuar e një aplikacioni të shfaqet në rezultatet e kërkimit, motori i kërkimit përdor API për të komunikuar me aplikacionin dhe për të marrë përmbajtjen përkatëse. API-ja e aplikacionit shërben si një urë lidhëse midis përmbajtjes së aplikacionit dhe indeksit të motorit të kërkimit, duke siguruar të dhënat dhe udhëzimet e nevojshme që motori i kërkimit t'i shfaqë përdoruesit përmbajtjen e duhur.

Çfarë do të thotë Indeksimi i Ky aplikacioni për Zhvilluesit e celularëve?

Indeksimi i aplikacioneve ka disa përfitime për zhvilluesit dhe botuesit e aplikacioneve, duke përfshirë:

 1. Dukshmëri e përmirësuar e aplikacionit: Përfitimi kryesor i indeksimit të aplikacioneve për zhvilluesit celularë është rritja e zbulueshmërisë. Duke u mundësuar motorëve të kërkimit të indeksojnë përmbajtjen e aplikacionit, zhvilluesit mund të zgjerojnë shtrirjen e aplikacionit të tyre përtej dyqanit të aplikacioneve dhe të përmirësojnë dukshmërinë e tyre në rezultatet e kërkimit të Google. Kjo mund të rezultojë në një rritje të konsiderueshme të trafikut organik në aplikacionin e tyre, i cili, nga ana tjetër, mund të rrisë angazhimin dhe të ardhurat.
 2. Angazhim më i mirë i përdoruesit: Një avantazh tjetër i indeksimit të aplikacioneve është se ai mund të përmirësojë përvojën e përdoruesit duke mundësuar lidhje të thella. Kur përdoruesit klikojnë në një rezultat kërkimi që korrespondon me një lidhje të thellë, ata dërgohen drejtpërdrejt në përmbajtjen specifike brenda aplikacionit. Kjo eliminon nevojën që përdoruesit të lundrojnë nëpër aplikacion për të gjetur përmbajtjen që u nevojitet, duke rezultuar në një përvojë më të efektshme dhe intuitive.
 3. Shkarkime të rritura të aplikacioneve: Indeksimi i aplikacioneve mund të çojë në rritje të shkarkimeve të aplikacioneve, pasi e bën më të lehtë për përdoruesit të zbulojnë aplikacionin dhe të kenë akses në përmbajtjen përkatëse brenda aplikacionit. Kjo mund të rezultojë në renditje më të larta të dyqaneve të aplikacioneve dhe më shumë shkarkime organike.
 4. Rritja e mbajtjes së përdoruesit: Për më tepër, indeksimi i aplikacioneve mund të çojë gjithashtu në norma më të mira të ruajtjes, pasi përdoruesit kanë më shumë gjasa të vazhdojnë të përdorin një aplikacion që ofron qasje të lehtë në përmbajtjen që u nevojitet. Mund të çojë gjithashtu në rritje të të ardhurave, pasi zhvilluesit e aplikacioneve mund të fitojnë para nga trafiku dhe angazhimi i rritur përmes metodave të ndryshme si reklamimi brenda aplikacionit, modelet e abonimit ose blerjet brenda aplikacionit.
 5. Vështrime të reja të përdoruesve: Indeksimi i aplikacioneve mund t'i ndihmojë gjithashtu zhvilluesit të fitojnë njohuri për sjelljen dhe angazhimin e përdoruesit përmes analitikës. Duke analizuar pyetjet e kërkimit të përdoruesve dhe ndërveprimet me aplikacionin, zhvilluesit mund të fitojnë njohuri të vlefshme për sjelljen e përdoruesit, të cilat mund të informojnë zhvillimin e aplikacionit dhe strategjitë e marketingut.
 6. Renditja e përmirësuar e App Store: Indeksimi i aplikacioneve mund të përmirësojë gjithashtu renditjen e dyqaneve të aplikacioneve, pasi është një faktor i rëndësishëm që algoritmet e dyqanit të aplikacioneve marrin parasysh kur renditin aplikacionet. Aplikacionet që janë të indeksuar dhe kanë lidhje të thella kanë më shumë gjasa të renditen më lart në rezultatet e kërkimit.

Cili është ndryshimi midis indeksimit të aplikacionit dhe lidhjes së thellë?

Indeksimi i aplikacioneve dhe lidhja e thellë janë dy teknika të dallueshme që shërbejnë për qëllime të ndryshme. Ndërsa indeksimi i aplikacionit e bën një aplikacion të zbulueshëm në rezultatet e kërkimit të Google, lidhja e thellë përmirëson përvojën e përdoruesit duke i lejuar përdoruesit të anashkalojnë ekranin bazë të aplikacionit dhe të lundrojnë drejtpërdrejt në përmbajtjen e dëshiruar brenda aplikacionit.

Objektivi kryesor i indeksimit të aplikacioneve është të përmirësojë dukshmërinë dhe zbulueshmërinë e një aplikacioni në rezultatet e kërkimit të Google. Kjo arrihet duke indeksuar përmbajtjen brenda aplikacionit dhe duke e bërë atë të kërkueshme, ashtu si faqet e internetit në një faqe interneti. Në të kundërt, lidhja e thellë lejon një përdorues të anashkalojë ekranin bazë të një aplikacioni dhe të shkojë drejtpërdrejt në një pjesë specifike të përmbajtjes ose veçorisë brenda aplikacionit, duke përmirësuar përvojën e përdoruesit.

Arsyeja pse lidhja e thellë është e nevojshme është se aplikacionet nuk funksionojnë në të njëjtën mënyrë si një shfletues. Ndryshe nga faqet e internetit, të cilat kanë një URL unike për çdo faqe, aplikacionet kërkojnë lidhje specifike të thella që janë konfiguruar për të çuar përdoruesin direkt në një vendndodhje të caktuar brenda aplikacionit. Pa lidhje të thellë, përdoruesit mund të duhet të lundrojnë nëpër ekrane të shumta përpara se të gjejnë përmbajtjen e dëshiruar brenda aplikacionit.

Si të zbatoni indeksimin e aplikacioneve për ASO

Zbatimi i indeksimit të aplikacioneve për ASO kërkon disa hapa kyç:

 1. Zbatimi i lidhjes së thellë: Hapi i parë është zbatimi i lidhjeve të thella brenda aplikacionit, gjë që lejon motorin e kërkimit të indeksojë përmbajtjen brenda aplikacionit. Lidhjet e thella janë URL specifike që tregojnë një ekran ose përmbajtje të caktuar brenda aplikacionit tuaj. Duke vendosur lidhje të thella, ju lejoni motorin e kërkimit të indeksojë përmbajtjen brenda aplikacionit tuaj, duke e bërë atë më të zbulueshëm për përdoruesit. Lidhjet e thella mund të zbatohen duke përdorur metoda të ndryshme, duke përfshirë skemat URI, lidhjet e aplikacioneve Android dhe lidhjet universale iOS.
 2. Dorëzimi i aplikacionit në motorët e kërkimit: Pasi të zbatohen lidhjet e thella, aplikacioni duhet të dorëzohet në motorët e kërkimit për indeksim. Më pas mund të krijoni një lidhje midis aplikacionit tuaj dhe faqes së internetit që përmban përmbajtjen e aplikacionit. Kjo përfshin dërgimin e hartës së faqes së aplikacionit në Google Search Console dhe Bing Webmaster Tools.
 3. Optimizimi i përmbajtjes së aplikacionit: Indeksimi i aplikacioneve mbështetet në cilësinë dhe rëndësinë e përmbajtjes së aplikacionit. Është e rëndësishme të optimizoni përmbajtjen e aplikacionit për fjalët kyçe dhe frazat përkatëse dhe të siguroheni që përmbajtja të jetë me cilësi të lartë dhe të përshtatshme me qëllimin e kërkimit të përdoruesit.
 4. Monitorimi i performancës së indeksimit të aplikacionit: Së fundi, monitorimi i performancës së indeksimit të aplikacionit dhe bërja e rregullimeve sipas nevojës është e rëndësishme. Kjo përfshin ndjekjen e renditjes së dyqaneve të aplikacioneve, shkarkimet organike dhe matjet e angazhimit të përdoruesve. Pasi të keni krijuar lidhje të thella dhe një lidhje midis aplikacionit tuaj dhe faqes tuaj të internetit, aplikacioni juaj do të jetë më i zbulueshëm për përdoruesit që kërkojnë përmbajtje në lidhje me aplikacionin tuaj. Kjo mund të rrisë dukshmërinë, shkarkimet dhe angazhimin e përdoruesit të aplikacionit tuaj.

Për të kërkuar një lidhje midis aplikacionit tuaj dhe faqes tuaj të internetit, ndiqni këto hapa:

 1. Hyni në Play Console dhe zgjidhni aplikacionin për të cilin dëshironi të kërkoni lidhjen.
 2. Klikoni në skedën "Setup" në menynë e majtë dhe më pas klikoni në "Cilësimet e Avancuara".
 3. Nën "Indeksimi i aplikacioneve", klikoni në "Shto faqen e internetit".
 4. Futni URL-në e faqes kryesore të faqes së internetit që përmban përmbajtjen e aplikacionit. Rekomandohet të hiqni protokollin (HTTP ose HTTPS) dhe të shkruani vetëm emrin e domenit (për shembull, "Yourapp.com").
 5. Klikoni në "Dërgoni kërkesën për verifikim".

Pas kësaj, një kërkesë do t'i dërgohet zotëruesit të sajtit në "Konsolën e kërkimit". Nëse llogaria e Play Console dhe ajo e Search Console janë të njëjta, shoqata mund të miratohet menjëherë automatikisht. Përndryshe, pronari i sajtit në Search Console do të duhet të miratojë kërkesën për krijimin e shoqatës.

Këshilla për praktikat më të mira për indeksimin e aplikacioneve

 1. Optimizimi i faqes në internet për celular është thelbësor pasi motorët e kërkimit nuk mund të indeksojnë drejtpërdrejt përmbajtjen nga një aplikacion.
 2. Për të siguruar që motorët e kërkimit indeksojnë siç duhet përmbajtjen tuaj, përdorni etiketat e kokës dhe etiketat e përshkrimit brenda përmbajtjes, ashtu si në praktikat standarde të SEO.
 3. E aplikacionit tuaj Manifesti.xml skedari duhet të konfigurohet për të lejuar zvarritjen e motorit të kërkimit dhe Lidhjet Universale duhet të konfigurohen për të mundësuar hapjen e aplikacionit direkt nga një shfletues. Përveç kësaj, sigurohuni që aplikacioni juaj Skedari i të drejtave.plist është konfiguruar saktë për të mbështetur çdo leje të veçantë që kërkohet për të ekzekutuar në pajisje.
 4. Përpara nisjes, sigurohuni që përmbajtja që përmban aplikacioni juaj është e lidhur drejtpërdrejt me faqen përkatëse në faqen tuaj dhe hiqni çdo ndërlidhje që pengon përvojën e klientëve tuaj.
 5. Është e rëndësishme të theksohet se vendosja e një aplikacioni me përmbajtje të mirë nuk mjafton; aplikacioni duhet të përmbajë përmbajtje që njerëzit duan ose duhet t'i qasen.
 6. Për të marrë përmbajtjen e aplikacionit të një faqeje të caktuar të indeksuar në Google, duhet të lidheni me këtë seksion të aplikacionit tuaj nga brenda shënjimit HTML të faqes së duhur të internetit.
 7. Përndryshe, mund të shtoni lidhje të thella drejtpërdrejt në faqet e aplikacionit nëpërmjet skedarit të hartës së faqes tuaj të faqes në internet.
 8. Për të siguruar që motorët e kërkimit mund të gjejnë përmbajtjen në uebsajtin tuaj të lidhur, sigurohuni që përmbajtja të jetë e disponueshme për zvarritësit e motorëve të kërkimit.
 9. Përdorni emrat dhe përshkrimet përkatëse dhe përshkruese të aplikacioneve që përfshijnë fjalë kyçe përkatëse për indeksimin e motorëve të kërkimit.
 10. Përdorni ikona unike të aplikacioneve dhe pamjet e ekranit që janë tërheqëse vizualisht dhe përfaqësojnë veçoritë dhe funksionalitetin e aplikacionit.
 11. Zbatoni indeksimin e aplikacioneve për platformat iOS dhe Android për të arritur një audiencë më të gjerë.
 12. Përdorni mjete analitike për të gjurmuar sjelljen dhe angazhimin e përdoruesit brenda aplikacionit dhe përdorni këto të dhëna për të optimizuar përmbajtjen e aplikacionit dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit.
 13. Përditësoni rregullisht aplikacionin me përmbajtje të reja, veçori dhe rregullime të gabimeve për t'i mbajtur përdoruesit të angazhuar dhe për të përmirësuar renditjen e motorëve të kërkimit.
 14. Testoni aplikacionin në pajisje dhe sisteme operative të ndryshme për të siguruar përputhshmëri dhe performancë optimale.

Mendime për indeksimin e aplikacionit përfundimtar

Indeksimi i aplikacioneve është një teknikë e fuqishme që mund të përmirësojë dukshmërinë, zbulueshmërinë dhe renditjen e një aplikacioni në dyqanet e aplikacioneve. Duke u mundësuar motorëve të kërkimit të indeksojnë përmbajtjen brenda aplikacionit dhe ta shfaqin atë në rezultatet e kërkimit të pajisjeve celulare, indeksimi i aplikacionit i lejon përdoruesit të aksesojnë drejtpërdrejt përmbajtjen përkatëse brenda aplikacionit nga rezultatet e kërkimit pa pasur nevojë të hapin më parë aplikacionin.

Kjo mund të çojë në rritjen e trafikut organik, angazhim më të mirë të përdoruesve, renditje më të larta të dyqaneve të aplikacioneve dhe më shumë shkarkime aplikacionesh. Zbatimi i indeksimit të aplikacioneve për ASO kërkon disa hapa kyç, duke përfshirë zbatimin e lidhjeve të thella, dërgimin e aplikacionit në motorët e kërkimit, optimizimin e përmbajtjes së aplikacionit dhe monitorimin e performancës së indeksimit të aplikacionit.

Në përgjithësi, indeksimi i aplikacioneve mund të jetë një mjet i vlefshëm për zhvilluesit dhe botuesit celularë që kërkojnë të përmirësojnë ASO-në e aplikacioneve të tyre dhe të fitojnë një avantazh konkurrues në dyqanet e aplikacioneve.

Next Steps:

As a solo app marketing agency, I’ve helped over 50 iOS/Google Play apps achieve their marketing goals with my proven App Store Optimization (ASO) and certified Apple Search Ads (ASA) management services. I’ve earned a #1 ranking on the App Store Games – Trivia category in under 1 month for DAFUQ, a previously unranked app. Additionally, I’ve helped six top 100 apps in their categories (Oceanic+, 21Moves, Novel Effect, Dafuq, and Qmee, VPN Proxy) improve their rankings and drive more downloads.

My expertise has also earned me 100% positive reviews on Upwork and Clutch, where satisfied clients have praised my professionalism, attention to detail, and ability to deliver results. If you’re looking to take your app’s visibility and downloads to the next level, I’m here to help. Schedule a complimentary ASO consultation today to learn more about how my services can benefit your app’s marketing success.

Më shumë përmbajtje për optimizimin e App Store

sqShqip

Let's Talk About Your App Marketing