App-indeksering

Appindeksering er en teknikk som gjør det mulig for søkemotorer å indeksere innholdet i appen og vise det i søkeresultatene til mobile enheter. I dette blogginnlegget vil jeg dykke dypt inn i konseptet med appindeksering, fordelene med det og hvordan det kan brukes til å forbedre ASO og SEO av en app.

Hva er appindeksering?

Appindeksering er en prosess for å lage en bro mellom mobilapper og søkemotorer, slik at innholdet i appen kan gjennomsøkes og indekseres av søkemotorer. Ved å implementere appindeksering kan utviklere av mobilapper gjøre det mulig for søkemotoren å vise relevant appinnhold direkte i søkeresultatene til mobile enheter. Dette hjelper brukere med å få tilgang til ønsket appinnhold uten at de trenger å åpne appen. Med appindeksering kan brukere raskt og enkelt finne ønsket informasjon i appen, noe som forbedrer deres generelle søkeopplevelse.

Hvordan fungerer appindeksering?

App-indeksering oppnås ved bruk av dypkobling, som lar spesifikke sider eller innhold i en app kobles til andre apper eller nettsteder. Prosessen innebærer å knytte dypkoblinger til tilsvarende nettsider eller URL-er som peker til appinnholdet og gjøre disse koblingene tilgjengelige for søkemotorer.

Når en bruker utfører et søk som samsvarer med appinnholdet, viser søkemotoren det relevante appinnholdet i søkeresultatene sammen med tradisjonelle nettresultater. Hvis brukeren klikker på dyplenken, tar den dem direkte til det relevante innholdet i appen uten å måtte navigere gjennom appens startskjerm. Denne prosessen er muliggjort ved bruk av metadata og APIer som gir informasjon om appinnholdet til søkemotoren.

For å aktivere appindeksering kan utviklere oppgi metadata i appens manifestfil og knytte spesifikke nettadresser til appinnholdet. Metadataene inneholder informasjon om appens struktur, for eksempel plasseringen av spesifikke aktiviteter eller innhold, samt innholdets attributter, som tittel, beskrivelse og nøkkelord.

Når en bruker utfører et søk som utløser appens indekserte innhold til å vises i søkeresultatene, bruker søkemotoren APIer for å kommunisere med appen og hente det relevante innholdet. Appens API fungerer som en bro mellom appens innhold og søkemotorens indeks, og gir nødvendige data og instruksjoner for at søkemotoren skal vise riktig innhold til brukeren.

Hva betyr denne appindekseringen for mobilutviklere?

Appindeksering har flere fordeler for apputviklere og utgivere, inkludert:

 1. Forbedret appsynlighet: Hovedfordelen med appindeksering for mobilutviklere er økt synbarhet. Ved å gjøre det mulig for søkemotorer å indeksere appinnhold, kan utviklere utvide appens rekkevidde utenfor appbutikken og forbedre synligheten i Googles søkeresultater. Dette kan resultere i en betydelig økning i organisk trafikk til appen deres, som igjen kan øke engasjementet og inntektene.
 2. Bedre brukerengasjement: En annen fordel med appindeksering er at den kan forbedre brukeropplevelsen ved å aktivere dyplenking. Når brukere klikker på et søkeresultat som tilsvarer en dyplenke, føres de direkte til det spesifikke innholdet i appen. Dette eliminerer behovet for brukere å navigere gjennom appen for å finne innholdet de trenger, noe som resulterer i en mer strømlinjeformet og intuitiv opplevelse.
 3. Økte appnedlastinger: Appindeksering kan føre til økte appnedlastinger, siden det gjør det enklere for brukere å oppdage appen og få tilgang til det relevante innholdet i appen. Dette kan resultere i høyere appbutikkrangeringer og flere organiske nedlastinger.
 4. Øk brukerretention: I tillegg kan appindeksering også føre til bedre oppbevaringsrater, ettersom brukere er mer sannsynlig å fortsette å bruke en app som gir enkel tilgang til innholdet de trenger. Det kan også føre til økte inntekter, ettersom apputviklere kan tjene penger på økt trafikk og engasjement gjennom ulike metoder som annonsering i appen, abonnementsmodeller eller kjøp i appen.
 5. Ny brukerinnsikt: Appindeksering kan også hjelpe utviklere med å få innsikt i brukeratferd og engasjement gjennom analyser. Ved å analysere brukersøk og interaksjoner med appen, kan utviklere få verdifull innsikt i brukeratferd, noe som kan informere apputvikling og markedsføringsstrategier.
 6. Forbedrede App Store-rangeringer: App-indeksering kan også forbedre appbutikk-rangeringene, siden det er en viktig faktor som appbutikkens algoritmer vurderer når de rangerer appene. Apper som er indeksert og har dyplenker er mer sannsynlig å rangere høyere i søkeresultatene.

Hva er forskjellen mellom appindeksering og dyplinking?

Appindeksering og dyplenking er to forskjellige teknikker som tjener forskjellige formål. Mens appindeksering gjør en app synlig i Googles søkeresultater, forbedrer dypkoblinger brukeropplevelsen ved at brukerne kan omgå appens startskjerm og navigere direkte til ønsket innhold i appen.

Hovedmålet med appindeksering er å forbedre synligheten og oppdagbarheten til en app i Googles søkeresultater. Dette oppnås ved å indeksere innholdet i appen og gjøre det søkbart, akkurat som nettsider på en nettside. I motsetning til dette lar dyplenking en bruker omgå appens startskjerm og gå direkte til et bestemt innhold eller funksjon i appen, noe som forbedrer brukeropplevelsen.

Grunnen til at dyplenking er nødvendig er at apper ikke fungerer på samme måte som en nettleser. I motsetning til nettsider, som har en unik URL for hver side, krever apper spesifikke dyplenker som er konfigurert for å ta brukeren direkte til et bestemt sted i appen. Uten dypkoblinger kan det hende at brukere må navigere gjennom flere skjermer før de finner ønsket innhold i appen.

Slik implementerer du appindeksering for ASO

Implementering av appindeksering for ASO krever noen få nøkkeltrinn:

 1. Dyplinkimplementering: Det første trinnet er å implementere dyplenker i appen, som lar søkemotoren indeksere innholdet i appen. Dyplinker er spesifikke nettadresser som peker til en bestemt skjerm eller innhold i appen din. Ved å sette opp dypkoblinger lar du søkemotoren indeksere innholdet i appen din, noe som gjør det mer synlig for brukere. Dypkoblinger kan implementeres ved hjelp av ulike metoder, inkludert URI-skjemaer, Android App Links og iOS Universal Links.
 2. Send inn appen til søkemotorer: Når dyplenkene er implementert, må appen sendes til søkemotorene for indeksering. Du kan deretter opprette en tilknytning mellom appen din og nettstedet som inneholder appens innhold. Dette innebærer å sende inn nettstedskartet til appen til Google Search Console og Bing Webmaster Tools.
 3. Optimalisering av appinnhold: Appindeksering er avhengig av kvaliteten og relevansen til appinnholdet. Det er viktig å optimalisere appinnholdet for de relevante søkeordene og frasene og sikre at innholdet er av høy kvalitet og relevant for brukerens søkeintensjon.
 4. Overvåking av appindekseringsytelse: Til slutt er det viktig å overvåke appindekseringsytelsen og gjøre justeringer etter behov. Dette innebærer sporing av appbutikkrangeringer, organiske nedlastinger og brukerengasjement. Når du har etablert dypkoblinger og en assosiasjon mellom appen din og nettstedet ditt, vil appen din være mer synlig for brukere som søker etter innhold relatert til appen din. Dette kan øke appens synlighet, nedlastinger og brukerengasjement.

Følg disse trinnene for å be om en tilknytning mellom appen din og nettstedet ditt:

 1. Logg inn på Spillekonsoll og velg appen du vil be om foreningen for.
 2. Klikk på "Oppsett"-fanen i menyen til venstre, og klikk deretter på "Avanserte innstillinger".
 3. Under «App-indeksering» klikker du på «Legg til nettsted».
 4. Skriv inn hjemmesidens URL til nettstedet som inneholder innholdet i appen. Det anbefales å utelate protokollen (HTTP eller HTTPS) og bare skrive domenenavnet (for eksempel "Yourapp.com").
 5. Klikk på "Send bekreftelsesforespørsel."

Etter dette vil en forespørsel bli sendt til eieren av nettstedet i Search Console. Hvis Play Console og Search Console-kontoen er like, kan tilknytningen automatisk godkjennes umiddelbart. Ellers må eieren av nettstedet i Search Console godkjenne forespørselen om at foreningen opprettes.

Tips for gode fremgangsmåter for appindeksering

 1. Nettstedoptimalisering for mobil er avgjørende siden søkemotorer ikke direkte kan indeksere innhold fra en applikasjon.
 2. For å sikre at søkemotorer indekserer innholdet ditt på riktig måte, bruk overskriftskoder og beskrivelseskoder i innholdet, akkurat som i standard SEO-praksis.
 3. Appen din Manifest.xml filen må konfigureres for å tillate søkemotorgjennomgang, og universelle lenker må konfigureres slik at appen kan åpnes direkte fra en nettleser. I tillegg må du sørge for at appen din Entitlements.plist-fil er riktig konfigurert for å støtte eventuelle spesielle tillatelser som kreves for å kjøre på enheter.
 4. Før du starter, sørg for at innholdet i appen din er direkte relatert til den tilsvarende siden på nettstedet ditt, og fjern eventuelle mellomliggende annonser som hemmer kundenes opplevelse.
 5. Det er viktig å merke seg at det ikke er nok å distribuere en app med godt innhold; appen må inneholde innhold som folk ønsker eller trenger tilgang til.
 6. For å få en spesifikk sides appinnhold indeksert på Google, må du koble til denne delen av appen din fra HTML-markeringen til den aktuelle nettsiden.
 7. Alternativt kan du legge til dyplenker direkte til appsider via nettstedets nettstedskartfil.
 8. For å sikre at søkemotorer kan finne innholdet på det tilknyttede nettstedet ditt, må du sørge for at innholdet gjøres tilgjengelig for søkemotorer.
 9. Bruk relevante og beskrivende appnavn og beskrivelser som inkluderer relevante søkeord for søkemotorer å indeksere.
 10. Bruk unike appikoner og skjermbilder som er visuelt tiltalende og representerer appens funksjoner og funksjonalitet.
 11. Implementer appindeksering for både iOS- og Android-plattformer for å nå et bredere publikum.
 12. Bruk analyseverktøy for å spore brukeratferd og engasjement i appen, og bruk disse dataene til å optimalisere appinnholdet og forbedre brukeropplevelsen.
 13. Oppdater appen regelmessig med nytt innhold, funksjoner og feilrettinger for å holde brukerne engasjert og forbedre søkemotorrangeringer.
 14. Test appen på forskjellige enheter og operativsystemer for å sikre kompatibilitet og optimal ytelse.

Endelige tanker om appindeksering

App-indeksering er en kraftig teknikk som kan forbedre appens synlighet, synbarhet og rangering i appbutikkene. Ved å gjøre det mulig for søkemotorer å indeksere innholdet i appen og vise det i søkeresultatene til mobile enheter, lar appindeksering brukere få direkte tilgang til det relevante innholdet i appen fra søkeresultatene uten å måtte åpne appen først.

Dette kan føre til økt organisk trafikk, bedre brukerengasjement, høyere appbutikkrangeringer og flere appnedlastinger. Implementering av appindeksering for ASO krever noen få nøkkeltrinn, inkludert dyplinkimplementering, innsending av appen til søkemotorer, optimalisering av appinnhold og overvåking av appindekseringsytelse.

Samlet sett kan appindeksering være et verdifullt verktøy for mobilutviklere og utgivere som ønsker å forbedre ASO-en til appene sine og få et konkurransefortrinn i appbutikkene.

Next Steps:

As a solo app marketing agency, I’ve helped over 50 iOS/Google Play apps achieve their marketing goals with my proven App Store Optimization (ASO) and certified Apple Search Ads (ASA) management services. I’ve earned a #1 ranking on the App Store Games – Trivia category in under 1 month for DAFUQ, a previously unranked app. Additionally, I’ve helped six top 100 apps in their categories (Oceanic+, 21Moves, Novel Effect, Dafuq, and Qmee, VPN Proxy) improve their rankings and drive more downloads.

My expertise has also earned me 100% positive reviews on Upwork and Clutch, where satisfied clients have praised my professionalism, attention to detail, and ability to deliver results. If you’re looking to take your app’s visibility and downloads to the next level, I’m here to help. Schedule a complimentary ASO consultation today to learn more about how my services can benefit your app’s marketing success.

Mer App Store-optimaliseringsinnhold

nb_NONorsk bokmål

Let's Talk About Your App Marketing