Appindexering

Appindexering är en teknik som gör det möjligt för sökmotorer att indexera innehållet i appen och visa det i sökresultaten på mobila enheter. I det här blogginlägget kommer jag att fördjupa mig i konceptet med appindexering, dess fördelar och hur det kan användas för att förbättra ASO och SEO av en app.

Vad är appindexering?

Appindexering är en process för att skapa en brygga mellan mobilappar och sökmotorer, vilket gör att innehållet i appen kan genomsökas och indexeras av sökmotorer. Genom att implementera appindexering kan mobilapputvecklare göra det möjligt för sökmotorn att visa relevant appinnehåll direkt i sökresultaten på mobila enheter. Detta hjälper användare att komma åt önskat appinnehåll utan att de behöver öppna appen. Med appindexering kan användare snabbt och enkelt hitta önskad information i appen, vilket förbättrar deras övergripande sökupplevelse.

Hur fungerar appindexering?

Appindexering åstadkoms genom användning av djuplänkning, vilket gör att specifika sidor eller innehåll i en app kan länkas till andra appar eller webbplatser. Processen involverar att associera djuplänkar med motsvarande webbsidor eller webbadresser som pekar på appinnehållet och göra dessa länkar tillgängliga för sökmotorer.

När en användare utför en sökfråga som matchar appinnehållet visar sökmotorn relevant appinnehåll i sökresultaten tillsammans med traditionella webbresultat. Om användaren klickar på djuplänken tar den dem direkt till det relevanta innehållet i appen utan att behöva navigera genom appens startskärm. Denna process möjliggörs genom användning av metadata och API:er som tillhandahåller information om appens innehåll till sökmotorn.

För att aktivera appindexering kan utvecklare tillhandahålla metadata i appens manifestfil och koppla specifika webbadresser till deras appinnehåll. Metadatan innehåller information om appens struktur, som platsen för specifika aktiviteter eller innehåll, samt innehållets attribut, såsom titel, beskrivning och nyckelord.

När en användare utför en sökning som utlöser en apps indexerade innehåll att visas i sökresultaten, använder sökmotorn API:er för att kommunicera med appen och hämta relevant innehåll. Appens API fungerar som en brygga mellan appens innehåll och sökmotorns index, och tillhandahåller nödvändig data och instruktioner för att sökmotorn ska visa rätt innehåll för användaren.

Vad betyder denna appindexering för mobilutvecklare?

Appindexering har flera fördelar för apputvecklare och utgivare, inklusive:

 1. Förbättrad appsynlighet: Den största fördelen med appindexering för mobilutvecklare är ökad upptäckbarhet. Genom att göra det möjligt för sökmotorer att indexera appinnehåll kan utvecklare utöka appens räckvidd utanför appbutiken och förbättra sin synlighet i Googles sökresultat. Detta kan resultera i en avsevärd ökning av organisk trafik till deras app, vilket i sin tur kan öka engagemanget och intäkterna.
 2. Bättre användarengagemang: En annan fördel med appindexering är att den kan förbättra användarupplevelsen genom att möjliggöra djuplänkning. När användare klickar på ett sökresultat som motsvarar en djuplänk förs de direkt till det specifika innehållet i appen. Detta eliminerar behovet för användare att navigera genom appen för att hitta det innehåll de behöver, vilket resulterar i en mer strömlinjeformad och intuitiv upplevelse.
 3. Ökade appnedladdningar: Appindexering kan leda till ökade appnedladdningar, eftersom det gör det lättare för användare att upptäcka appen och komma åt relevant innehåll i appen. Detta kan resultera i högre appbutiksrankningar och fler organiska nedladdningar.
 4. Öka användarretention: Dessutom kan appindexering också leda till bättre lagringsfrekvenser, eftersom användare är mer benägna att fortsätta använda en app som ger enkel åtkomst till det innehåll de behöver. Det kan också leda till ökade intäkter, eftersom apputvecklare kan tjäna pengar på den ökade trafiken och engagemanget genom olika metoder som annonsering i appen, prenumerationsmodeller eller köp i appen.
 5. Nya användarinsikter: Appindexering kan också hjälpa utvecklare att få insikter om användarbeteende och engagemang genom analys. Genom att analysera användarsökningar och interaktioner med appen kan utvecklare få värdefulla insikter om användarnas beteende, vilket kan vara till hjälp för apputveckling och marknadsföringsstrategier.
 6. Förbättrade App Store-rankningar: Appindexering kan också förbättra appbutikernas rankningar, eftersom det är en viktig faktor som appbutikens algoritmer tar hänsyn till när de rangordnar apparna. Appar som är indexerade och har djuplänkar är mer benägna att rankas högre i sökresultaten.

Vad är skillnaden mellan appindexering och djuplänkning?

Appindexering och djuplänkning är två distinkta tekniker som tjänar olika syften. Medan appindexering gör en app upptäckbar i Googles sökresultat, förbättrar djuplänkning användarupplevelsen genom att tillåta användare att kringgå appens startskärm och navigera direkt till önskat innehåll i appen.

Det primära syftet med appindexering är att förbättra synligheten och upptäckbarheten för en app i Googles sökresultat. Detta uppnås genom att indexera innehållet i appen och göra det sökbart, precis som webbsidor på en webbplats. Däremot tillåter djuplänkning en användare att kringgå en apps startskärm och gå direkt till en specifik del av innehåll eller funktion i appen, vilket förbättrar användarupplevelsen.

Anledningen till att djuplänkning är nödvändig är att appar inte fungerar på samma sätt som en webbläsare. Till skillnad från webbsidor, som har en unik URL för varje sida, kräver appar specifika djuplänkar som är konfigurerade för att ta användaren direkt till en viss plats i appen. Utan djuplänkar kan användare behöva navigera genom flera skärmar innan de hittar det önskade innehållet i appen.

Hur man implementerar appindexering för ASO

Implementering av appindexering för ASO kräver några viktiga steg:

 1. Implementering av djuplänk: Det första steget är att implementera djuplänkar i appen, vilket gör att sökmotorn kan indexera innehållet i appen. Djuplänkar är specifika webbadresser som pekar till en viss skärm eller innehåll i din app. Genom att skapa djuplänkar tillåter du sökmotorn att indexera innehållet i din app, vilket gör det mer upptäckbart för användarna. Djuplänkar kan implementeras med olika metoder, inklusive URI-scheman, Android-applänkar och iOS Universal Links.
 2. Skicka appen till sökmotorer: När djuplänkarna är implementerade måste appen skickas till sökmotorerna för indexering. Du kan sedan skapa en koppling mellan din app och webbplatsen som innehåller appens innehåll. Detta innebär att du skickar in webbplatskartan för appen till Google Search Console och Bing Webmaster Tools.
 3. Optimera appinnehåll: Appindexering är beroende av kvaliteten och relevansen av appinnehållet. Det är viktigt att optimera appens innehåll för relevanta sökord och fraser och se till att innehållet är av hög kvalitet och relevant för användarens sökavsikt.
 4. Övervaka appindexeringsprestanda: Slutligen är det viktigt att övervaka appens indexeringsprestanda och göra justeringar vid behov. Detta innebär att spåra appbutikernas rankningar, organiska nedladdningar och mätvärden för användarengagemang. När du har etablerat djuplänkar och en koppling mellan din app och din webbplats kommer din app att bli mer upptäckbar för användare som söker efter innehåll relaterat till din app. Detta kan öka din apps synlighet, nedladdningar och användarengagemang.

Följ dessa steg för att begära en koppling mellan din app och din webbplats:

 1. Logga in på Spelkonsol och välj den app som du vill begära föreningen för.
 2. Klicka på fliken "Inställningar" i menyn till vänster och klicka sedan på "Avancerade inställningar".
 3. Klicka på "Lägg till webbplats" under "Appindexering".
 4. Ange startsidans URL till webbplatsen som innehåller innehållet i appen. Det rekommenderas att utelämna protokollet (HTTP eller HTTPS) och bara skriva domännamnet (till exempel "Yourapp.com").
 5. Klicka på "Skicka verifieringsbegäran."

Efter detta kommer en begäran att skickas till ägaren av webbplatsen i Search Console. Om Play Console och Search Console-kontot är samma, kan kopplingen omedelbart godkännas automatiskt. Annars måste ägaren av webbplatsen i Search Console godkänna begäran om att föreningen ska bildas.

Tips för bästa praxis för appindexering

 1. Webbplatsoptimering för mobilen är avgörande eftersom sökmotorer inte direkt kan indexera innehåll från en applikation.
 2. För att säkerställa att sökmotorer korrekt indexerar ditt innehåll, använd rubriktaggar och beskrivningstaggar i innehållet, precis som i vanliga SEO-praxis.
 3. Din app Manifest.xml filen måste konfigureras för att tillåta genomsökning av sökmotorer och Universal Links måste konfigureras så att appen kan öppnas direkt från en webbläsare. Se dessutom till att din app Entitlements.plist-fil är korrekt konfigurerad för att stödja alla speciella behörigheter som krävs för att köras på enheter.
 4. Innan du startar, se till att innehållet i din app är direkt relaterat till motsvarande sida på din webbplats och ta bort alla mellansidesannonser som hämmar dina kunders upplevelse.
 5. Det är viktigt att notera att det inte räcker med att distribuera en app med bra innehåll; appen måste innehålla innehåll som människor vill ha eller behöver komma åt.
 6. För att få en specifik sidas appinnehåll indexerat på Google måste du länka till det här avsnittet av din app från HTML-kodningen på lämplig webbsida.
 7. Alternativt kan du lägga till djuplänkar direkt till appsidor via din webbplatss webbplatskartfil.
 8. För att säkerställa att sökmotorer kan hitta innehållet på din associerade webbplats, se till att innehållet görs tillgängligt för sökmotorernas sökrobotar.
 9. Använd relevanta och beskrivande appnamn och beskrivningar som innehåller relevanta sökord för sökmotorer att indexera.
 10. Använd unika appikoner och skärmdumpar som är visuellt tilltalande och representerar appens funktioner och funktionalitet.
 11. Implementera appindexering för både iOS- och Android-plattformar för att nå en bredare publik.
 12. Använd analysverktyg för att spåra användarbeteende och engagemang i appen, och använd dessa data för att optimera appinnehållet och förbättra användarupplevelsen.
 13. Uppdatera regelbundet appen med nytt innehåll, funktioner och buggfixar för att hålla användarna engagerade och förbättra sökmotorernas rankning.
 14. Testa appen på olika enheter och operativsystem för att säkerställa kompatibilitet och optimal prestanda.

Slutliga tankar om appindexering

Appindexering är en kraftfull teknik som kan förbättra en apps synlighet, upptäckbarhet och rankning i appbutikerna. Genom att göra det möjligt för sökmotorer att indexera innehållet i appen och visa det i sökresultaten på mobila enheter, tillåter appindexering användare att direkt komma åt det relevanta innehållet i appen från sökresultaten utan att först behöva öppna appen.

Detta kan leda till ökad organisk trafik, bättre användarengagemang, högre appbutiksrankning och fler appnedladdningar. Att implementera appindexering för ASO kräver några viktiga steg, inklusive implementering av djuplänk, skicka in appen till sökmotorer, optimera appinnehåll och övervaka appindexeringsprestanda.

Sammantaget kan appindexering vara ett värdefullt verktyg för mobilutvecklare och utgivare som vill förbättra ASO för sina appar och få en konkurrensfördel i appbutikerna.

Next Steps:

As a solo app marketing agency, I’ve helped over 50 iOS/Google Play apps achieve their marketing goals with my proven App Store Optimization (ASO) and certified Apple Search Ads (ASA) management services. I’ve earned a #1 ranking on the App Store Games – Trivia category in under 1 month for DAFUQ, a previously unranked app. Additionally, I’ve helped six top 100 apps in their categories (Oceanic+, 21Moves, Novel Effect, Dafuq, and Qmee, VPN Proxy) improve their rankings and drive more downloads.

My expertise has also earned me 100% positive reviews on Upwork and Clutch, where satisfied clients have praised my professionalism, attention to detail, and ability to deliver results. If you’re looking to take your app’s visibility and downloads to the next level, I’m here to help. Schedule a complimentary ASO consultation today to learn more about how my services can benefit your app’s marketing success.

Mer App Store-optimeringsinnehåll

sv_SESvenska

Let's Talk About Your App Marketing